. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA SİGORTA ZORUNLULUĞU

. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA SİGORTA ZORUNLULUĞU

http://www.youtube.com/embed/3Zjye9OJJe8

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalı sayılacaklarına dair düzenleme 1 Nisan’da yürürlüğe girdi.

Yemek ve temizlik yapılması, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi evlerdeki yardımcı işlerde çalıştırılanların sigorta bildirimlerinin yapılması 1 Nisan itibariyle zorunlu hale geldi.

Bu konu üzerinde önemli bir Kamu Spotu hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı konusunda vatandaşların bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı hedefliyor.

Hazırlanan Kamu Spotunda; “Ev hizmetlerinde çalışma süresinin ay içinde 10 gün ve daha fazla olanlar, zorunlu olarak kanun kapsamında sigortalı sayılacakları ve haklarında sigortalılara ilişkin tüm hükümler uygulanacağı,

Çalışma süresi ay içinde 10 günden az olanlar için çalıştırıldıkları gün kadar ev sahibi tarafından asgari ücret üzerinden yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeneceği,

Bu da bu yılın ilk 6 ayı için günlük 80 kuruşa karşılık geleceği ve bu şekilde işçi çalıştıranlar, işveren sayılmayacak, çalışan da sigortalı sayılmayacağı vurgulanıyor.