NTO AİDATLARINDA FAİZ AFFI SON GÜN 31 EKİM

NTO AİDATLARINDA FAİZ AFFI SON GÜN 31 EKİM

03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kabul edilerek 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı.

 

Nizip Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Odaya kayıtlı üyelerin Odaya olan aidat borçlarının da kanun kapsamına alındığı belirtildi. 

 

Bu çerçevede

1- Anılan kanun 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri kanun kapsamı dışında olduğu

 

2- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerin, en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odaya yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar da aidat borçlarının ana paralarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammının affedileceği belirtildi.

 

3- Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odaya yazılı müracaat etmelerinin şart olduğu, yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçlarının azami 6 takside kadar bölünebileceği, buna göre

 

Birinci taksitin son ödeme günü: 30 Kasım 2016

İkinci taksitin son ödeme günü: 31 Aralık 2016

Üçüncü taksitin son ödeme günü: 31 Ocak 2017

Dördüncü taksitin son ödeme günü: 28 Şubat 2017

Beşinci taksitin son ödeme günü: 31 Mart 2017

Altıncı taksitin son ödeme günü: 30 Nisan 2017

 

4- Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirileceği, Üyeden o ana kadar yapılan tahsilâtların toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edileceği ve tek çekim ödemlerde kredi kartının geçerli olduğu belirtildi.