TİSVA, Çalışanlarına Verimli Çalışma Ortamı Sunuyor

TİSVA, Çalışanlarına  Verimli Çalışma Ortamı Sunuyor

TİSVA, Çalışanlarına Daha Az Çalışma Saatleriyle, Hepitalist ve Verimli Bir Çalışma Ortamı Sunuyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA)  çalışanların mutluluğunu ve kurumun verimliliğini artırmak amacıyla, "Hepitalist İnsan, Hepitalist Türkiye" prensibiyle 1 Şubat 2020 itibariyle haftada 4 gün 7 saat çalışma modelini uygulamaya başladı. 
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA)  çalışanların mutluluğunu ve kurumun verimliliğini artırmak amacıyla, "Hepitalist İnsan, Hepitalist Türkiye" prensibiyle 1 Şubat 2020 itibariyle haftada 4 gün 7 saat çalışma modelini uygulamaya başladı. 
TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül,TİSVA olarak, uygulamaya başlanan “7 Saat Çalışma Sistemi'' ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

1 Şubat 2020 itibariyle haftada 4 gün çalışma modelini uygulamaya başladıklarını ifade eden Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül şöyle konuştu:'' Uzun çalışma saatlerinin ideal ve verimli olmadığını tespit ettik. Buna göre  çalışma saatlerinin uzunluğu, üretkenliğe ket vuran ve çalışanlar için adeta ızdırap haline gelen bir olgudur. TİSVA olarak, uygulamaya başlanan “7 Saat Çalışma Sistemi”nin bu noktada öncelikli hedefi kurumda tasarruf tedbirleri kapsamında fayda sağlamakla birlikte, çalışan verimliliğini arttırmak ve düşük maliyetlerle kısa sürede kaliteli iş yapmaktır. '' dedi.

Sisteme geçiş noktasındaki düşüncelerini “Vakfın Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül’ün dünyaya sunduğu Hepitalizm paradigmasından yola çıktıklarını belirten Akgül, ''Merhamet, İyilik ve Mutluluk kavramlarının, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren “7 Saat Çalışma Sistemi” denenmeye başlanmış olup, tüm yönlerden sistemin analizi yapılmaktadır. TİSVA olarak “7 Saat Çalışma Sistemi”nin deneme sürecinde çalışanların düşüncelerini öğrenebilmek ve uygunluk analizi yapabilmek adına kurum içinde anket düzenledik. Yapılan anket sonucunda %93,6’lık memnuniyet oranı elde edilmesi sonucunda ise, 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kurum olarak bu sisteme devam edilmesine karar verilmiştir.  Merhamet, İyilik ve Mutluluğu sentezleyen bir vakıf haline geldik! İş-aile dengesini sağlayabilen çalışanlarımız, kuruma aidiyet duygusunu geliştirdikleri, daha verimli ve etkili ve bir çalışma alanına sahip oldular.  Kurum olarak sonuçların daha iyi analiz edilebilmesi adına Eylül ayında bir anket daha uygulayacağız. Bu zamana kadar aldığımız geri dönüşler neticesinde, çalışanların daha mutlu ve verimli çalıştıklarını söyleyebiliriz. “7 Saat Çalışma Sistemi” olumlu ve olumsuz yönleriyle yapılan anket çalışmasında masaya yatırılmış olup; kurum ve çalışanlar üzerinde, mutluluk, motivasyon, zaman yönetimi, disiplin, giderlerinin azalması ve tasarruf alanlarında olumlu katkılar sağlamıştır. Sonuç olarak, günde “7 Saat Çalışma Sistemi” devam etmeli mi sorusuna %93,6 oranında olumlu geri dönüş bildiren çalışanlar sistemin devam etmesini talep etmişlerdir. Bu çalışma sistemi bireysel olarak, ailelerine daha fazla zaman ayırma imkânı, hafta içi yapacakları kişisel işleri için vakit kalması, daha çok dinlenme, yemek harcamalarımın azalması, trafik yoğunluğuna yakalanmama gibi pek çok fayda sağlamıştır. Çalışanlar, kendilerine değer verildiğini ve şanslı hissettiklerini “Avrupa standartlarında çalıştığımızı hissediyor ve kurumumuzla bir kez daha gurur duyuyorum.” “Kurumumuzun bize güvenmesi ve daha insani şartlar sağlaması çok kıymetli.” Sözleriyle ifade etmişlerdir. Anketin %10’luk oranında, banka veya sistemsel sorunlar yüzünden işlerin aksaması veya yetişmemesi ile sahada daha az vakit geçirmek hususunda endişe duyan çalışanlarımız bunu ekip ruhu ve zaman yönetimi sayesinde aşacaklarını belirtmişlerdir. Mutlu çalışanlardan oluşan bir kurum kültürü elde etmek amacıyla uygulamaya başladığımız “7 Saat Çalışma Sistemi”nin kurumumuza sağladığı tasarruf, verimlilik ve üretkenliğin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını umuyorum.”