Nizip Ticaret Odası Aidatları Ödemeleri İçin Son Gün 30 Ekim

Nizip Ticaret Odası Aidatları Ödemeleri İçin Son Gün 30 Ekim

Nizip Ticaret Odası Aidatları Ödemeleri İçin Son Gün 30 Ekim

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 24. ve 25. Maddelerine göre, “Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” ilk taksitlerinin Haziran, ikinci taksitlerinin ise Ekim ayı sonuna dek ödenmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 26.03.2020 tarihli yazısıyla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği “Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” ödemelerinin ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarih ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken “Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” birinci taksiti ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Odamız Üyelerinin aidatlarını süresi içinde ödenmesi hususunda göstereceğiniz anlayış ve katkılara teşekkür eder, 2020 yılı aidatlarınız ile varsa geçmiş yıllara ait aidat borçlarınızın en geç 30 Ekim 2020 tarihine kadar Odamız veznesine, gezici tahsildar personeline nakit veya kredi kartı ya da internet adresimizden (www.nto.org.tr ) online olarak yatırılmasını rica ederiz.

Muhasebe 

Korkut KIZILIRMAK
0342 517 10 11 Dâhili: 117

Tahsildar

Talip KARABACAK
0342 517 10 11 Dahili: 113
GSM: 0544 512 10 36

Online Aidat Ödeme Bilgi ve Destek

Ali Rıza DENİZ
0342 517 10 11 Dahili: 112
GSM: 0535 963 46 76