MUHASEBECİLERDEN MALİYE BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

MUHASEBECİLERDEN MALİYE BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

MUHASEBECİLERDEN MALİYE BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Nizip Temsilcisi Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Cuma Özdemir, Muhasebeciler sorunlarını anlatarak Maliye 
Bakanlığından talepleri sıraladı. Özdemir, bürokratik işlemlerin azaltılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, azaltılması ve basit usulün kaldırılması, vergi sisteminin basit ve sistematik hale getirilmesi,
vergi mevzuatında yapılacak değişikliklerde muhasebecilerin görüşlerinin de alınması,
vergi idaresini ve vergi yargısının etkin çalışması, muhasebe ve denetim standartlarının uygulamaya geçirilmesi,vergi denetiminde meslek mensuplarından yararlanılması, muhasebecinin cezai sorumluluğunun sınırlandırılması,
muhasebecilerin hukuki açıdan korunması,
reşit olan herkesin yıllık beyanname vermesinin sağlanması,meslekte rotasyon ve uzmanlaşmanın önünün açılması, ruhsatsız muhasebecilerin devre dışı kalmasını sağlayacak sistemler geliştirilmesi, dernek, oda, ymm ve şirketlerin beyanname verme yetkilerinin kaldırılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Nizip Temsilcisi Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Cuma Özdemir, beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması ve SM, SMMM bulundurma zorunluluğuna ilişkin hadler yüksek olmaması gerektiğini belirterek
13. Maliye Bakanlığı, muhasebecilerin bakanlığın birer memuru olarak değil, mesleğini bağımsız, tarafsız ve objektif olarak sürdüren meslek grubu olarak görmesi istedi.